Browsing: Kiểm soát cận thị

Nhiều người cứ nghĩ cận thị là một tật khúc xạ đơn giản, chỉ cần đeo kính, nhưng thực tế, cận thị tiến triển nếu không được điều trị sẽ gây bong võng mạc, thiên đầu thống, đục thủy tinh thể xuất hiện sớm, làm tăng nguy cơ mù lòa. Kiểm soát tốt độ cận cho trẻ là một vấn đề lớn của sức khỏe cộng đồng.

Ortho-K được sử dụng để điều chỉnh một số loại tật khúc xạ gồm viễn thị, loạn thị và chủ yếu là cận thị. Cận thị cũng có thể được điều chỉnh bằng kính gọng, kính áp tròng thông thường hoặc các loại phẫu thuật khúc xạ.